Navigation SearchNavigation ContactNavigation Products

Politica de confidențialitate
Development Dimensions International

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare la 1 februarie 2020.
(Faceți clic aici pentru a descărca versiunea PDF a prezentei politici.)

Development Dimensions International (DDI) a proiectat și gestionează site-ul pe care îl vizualizați. DDI oferă o gamă de instrumente administrate pe internet pentru a ajuta liderii, inclusiv dezvoltarea aptitudinilor de lider, stabilirea strategiei de personal și soluțiile de evaluare a liderilor de piață la nivel global. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică utilizării și colectării de informații de pe site-urile web și platformele de pe site-urile la care este conectată prezenta politică („Site-urile”).

Dacă aveți întrebări sau plângeri referitoare la Politica noastră de confidențialitate sau la practicile noastre, contactați-l pe Responsabilul nostru cu protecția datelor la DataProtectionOfficer@ddiworld.com . Utilizarea informațiilor colectate prin intermediul Site-urilor noastre se va limita la scopul pentru care au fost culese, de exemplu, furnizarea unui serviciu pentru care un Client a angajat DDI, furnizarea de informații Clienților potențiali, adunarea de informații în scopuri de cercetare sau adunarea de informații despre candidați pentru oportunități de carieră la DDI.

DDI este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv nume, nume de companii, adrese de e-mail, nume de posturi, adrese, numere de telefon și adrese IP, pe care le primește în baza Cadrului Scutului de confidențialitate și pe care le transferă ulterior unei terțe părți care are rolul de reprezentant DDI. DDI are certificare conform cadrului referitor la Scutul de confidențialitate UE-S.U.A. și la Cadrul Scutului de confidențialitate Elveția-SUA, așa cum prevede Departamentul de Comerț din SUA cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personale transferate din Uniunea Europeană și Elveția în Statele Unite. DDI a confirmat Departamentului de Comerț că aderă la Principiile Scutului de confidențialitate. Dacă există vreun conflict între termenii prezentei Politici de confidențialitate și Principiile Scutului de confidențialitate, vor avea întâietate Principiile Scutului de confidențialitate. Pentru a afla mai multe despre programul privind Scutul de confidențialitate și pentru a vedea certificatul nostru, vă rugăm să accesați https://www.privacyshield.gov/ .

Toate datele, indiferent de țara de origine, sunt transferate, prelucrate și stocate în Statele Unite. Datele pot fi, de asemenea, accesate sau utilizate la nivel global, acolo unde se află asociații autorizați ai clientului sau ai DDI care furnizează servicii Clientului.

În plus, DDI respectă Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cerințele și parametrii asociați privind datele cu caracter personal, așa cum prevăd dispozițiile din mandatul RGPD.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în ceea ce privește datele cu caracter personal primite sau transferate conform Cadrului Scutului de confidențialitate UE-SUA și Elveția-SUA, DDI face obiectul competențelor de reglementare ale Comisiei Federale pentru Comerț din SUA. În anumite situații, poate fi necesar ca DDI să dezvăluie date cu caracter personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințele privind securitatea națională sau aplicarea legii. Deși respectăm standardele în domeniu și depunem eforturi rezonabile pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor, poate fi necesar să dezvăluim informații personale dacă legea prevede acest lucru în cazul în care avem convingerea de bună-credință că o astfel de acțiune este necesară pentru a respecta o procedură judiciară, o hotărâre judecătorească sau un proces juridic în desfășurare în legătură cu Site-urile, pentru a proteja drepturile și siguranța dvs. sau siguranța altor persoane și pentru a investiga frauda. Nu permitem accesul terților la informații personale, cu excepția cazului în care acest lucru face parte din furnizarea serviciilor sau dacă prezenta Politică prevede altfel.

În anumite condiții, descrise în mai multe detalii pe Site-ul web al Scutului de confidențialitate , ați putea avea dreptul să recurgeți la arbitrajul obligatoriu după ce au fost epuizate alte proceduri de soluționare a litigiilor.

Prezenta Politică de confidențialitate tratează următoarele aspecte legate de confidențialitate:

Pentru toate site-urile

Colectarea informațiilor
Utilizarea informațiilor
Anunțuri privind serviciile
Serviciul de asistență pentru clienți
Intermediarii și furnizorii de servicii terță parte
Tranziții de afaceri
Alegere/Dezabonare
Linkuri
Securitate
Utilizarea acceptabilă
Corectarea/Actualizarea/Ștergerea/Dezactivarea informațiilor de identificare personală
Păstrarea datelor
Experiențe de realitate virtuală
Transfer sau Cesiune
Modificările Politicii de confidențialitate
Protecția informațiilor despre copii
Soluționarea plângerilor
Informații de contact

Pentru site-urile web DDI

Consimțământul pentru marketing
Candidarea la Oportunități de carieră printr-un furnizor terț
Profiluri
Widgeturi
Bloguri, camere de chat, panouri de mesaje și forumuri publice
Funcții de pe rețelele sociale
Mărturiile clienților
Utilizarea informațiilor
Cookie-urile din chatul serviciului de asistență online pentru clienți
Cookie-urile din motoarele de căutare
Tehnologii de urmărire
Stocare locală – Cookie-urile HTML 5/flash
Publicitate
Abonările la buletinul informativ
Chatul serviciului de asistență online pentru clienți
Sondaje online

Prezenta Politică de confidențialitate se referă numai la informațiile colectate prin intermediul Site-urilor și nu acoperă informațiile care pot fi colectate prin intermediul software-ului descărcat de pe Site-uri sau de pe site-urile terță parte care pot fi accesate prin linkurile furnizate pe Site-uri.

Colectarea informațiilor

DDI, clienții noștri, clienții potențiali, persoanele vizate pentru cercetare sau candidații la posturi sunt proprietarii informațiilor colectate de pe Site-uri. DDI colectează informații de la utilizatorii săi din mai multe puncte diferite de pe Site-uri. De asemenea, furnizori terță parte de servicii de analiză a traficului cumulat și de platforme de automatizare pentru marketing sunt utilizați de către DDI în scopuri de marketing și de îmbunătățire a proceselor, inclusiv colectarea de Adrese IP pentru analiza traficului pe web și depanarea proceselor utilizatorilor.

Clienții utilizează Site-urile pentru a colecta informații despre candidați/solicitanți, inclusiv informații personale, de exemplu, nume, adrese și numere de telefon, în legătură cu un anumit loc de muncă sau post liber. Nu există o legătură directă între site-ul clientului și Site-uri, deși, la cererea clientului, site-urile acestuia pot redirecționa, folosind linkuri, la conținut de pe Site-uri.

Pentru a utiliza întreaga funcționalitate oferită de Site-uri, poate fi necesar ca utilizatorul să furnizeze anumite informații de identificare personală. Informațiile de identificare personală pot fi dezvăluite și utilizate de către DDI și de către client (pentru care este găzduit site-ul respectiv), precum și de către alți furnizori terță parte angajați de client pentru a facilita procesele de evaluare sau de selecție a candidaților sau a angajaților.

În cazul site-urilor pe care aveți un cont de utilizator, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității numelui dvs. de utilizator și a parolei dvs. Dacă sunteți de părere că a fost compromisă confidențialitatea, contactați DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Informațiile colectate nu sunt niciodată vândute sau distribuite unor terțe părți fără consimțământ prealabil, cu excepția cazului în care prezenta Politică prevede altfel.

Utilizarea informațiilor

DDI nu va utiliza înregistrările individuale sau alte date într-un mod care identifică persoane sau organizații ale clienților drept sursă a datelor, exceptând scopurile pentru care sunt colectate.

Rezumatele analizelor datelor cumulate pot fi prezentate publicului (de exemplu, conferințe științifice). Revizuirea cu publicul de specialitate a practicilor generale și a rezultatelor obținute de DDI asigură că metodele de evaluare ale DDI sunt la zi cu cele mai bune practici și cu standardele profesionale, tehnice și legale. Deși aceste rezumate pot fi asociate cu anumite industrii, identitățile persoanelor și ale organizațiilor clienților rămân complet confidențiale.

Rezumatele datelor agregate pot fi, de asemenea, utilizate pentru a crea profiluri normative (sau „etaloane”) pentru evaluări. Profilurile normative nu vor identifica persoane sau organizații ale clienților, însă datele sursă pot fi legate de unele dintre sau de toate organizațiile clienților incluse în setul de date, în scopul definirii caracteristicilor eșantionului normativ (de exemplu, platforma, industria etc.). Numele de organizații nu vor fi menționate fără consimțământ și în cazul în care la profilul cumulat nu contribuie minimum 5 organizații. Profilurile normative nu vor permite sub nicio formă ca datele unei persoane sau organizații care contribuie să fie identificate astfel.

Anunțuri privind serviciile

În rare situații va fi necesară trimiterea unui anunț privind funcționarea serviciilor noastre. De exemplu, dacă accesul la unul sau mai multe dintre Site-urile noastre este suspendat temporar pentru întreținere, poate fi generată o notificare prin e-mail care va fi trimisă utilizatorilor finali. În general, utilizatorii nu pot renunța la aceste notificări; astfel de comunicări au rol informativ referitor la serviciul furnizat și nu sunt de natură promoțională.

Serviciul de asistență pentru clienți

Comunicăm periodic cu utilizatorii pentru a furniza serviciile solicitate, iar în ceea ce privește problemele legate de contul lor, le răspundem prin e-mail sau telefon, în funcție de preferințele utilizatorului.

Intermediarii și furnizorii de servicii terță parte

Pentru a furniza anumite servicii, DDI poate completa informațiile personale pe care ni le-ați trimis cu informații de la surse terță parte, cum ar fi de la companie și profilurile din industrie. Încheiem parteneriate cu alte terțe părți pentru a furniza anumite servicii sau funcționalități pe Site-urile noastre (de exemplu, chat în timp real). Dezvăluim numai informațiile necesare pentru ca terțele părți să furnizeze aceste servicii. Terțele părți nu au permisiunea de a utiliza informații de identificare personală, exceptând utilizarea respectivelor informații scopul furnizării acestor servicii. Nu dezvăluim, nu vindem, nu închiriem și nu tranzacționăm informații de identificare personală cu terțe părți în scopurile promoționale ale acestora.

Alegere/Dezabonare

Utilizatorii care furnizează informațiile solicitate de Site-uri sau care continuă să utilizeze Site-urile după ce au avut ocazia de a consulta prezenta Politică de confidențialitate consimt astfel la termenii prezentei Politici de confidențialitate și la utilizarea de către DDI a informațiilor pe care le colectează așa cum este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Cei care nu sunt de acord cu prezenta Politică de confidențialitate nu pot utiliza Serviciile. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de revocare a consimțământului prealabil, moment în care accesul la Site-uri și utilizarea Serviciilor vor fi oprite.

Linkuri

Site-urile pot să conțină linkuri la site-uri externe. Rețineți că DDI nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate ale unor astfel de site-uri. Încurajăm utilizatorii să fie atenți atunci când părăsesc Site-urile noastre și să citească politicile de confidențialitate ale fiecărui Site web care colectează informații de identificare personală.

Securitate

Site-urile DDI respectă standardele din domeniu și iau măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja informațiile utilizatorilor lor în timpul transmiterii și la primire. Atunci când utilizatorii trimit date de identificare personală prin intermediul Site-urilor, informațiile lor sunt protejate atât online, cât și offline. Când introduceți informații sensibile pe Site-urile noastre, le criptăm utilizând tehnologia Secure Socket Layer (SSL). În plus, toate datele sunt criptate pe disc prin criptarea hardware.

Serverele pe care sunt stocate informații de identificare personală se află într-un mediu sigur, într-un centru de date securizat de Nivel 4. Numai angajaților care au nevoie de informații pentru a îndeplini o anumită sarcină li se acordă accesul la informații de identificare personală. Acestor angajați li se impune să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor noștri.

Utilizarea acceptabilă

Această secțiune se aplică sistemelor software și tuturor documentelor de ajutor și tuturor documentațiilor electronice sau imprimate accesate prin intermediul Site-urilor.

Utilizatorilor li se acordă permisiunea neexclusivă, netransferabilă, non-sublicențiabilă și revocabilă de a accesa și de a afișa Site-urile pe ecranele computerelor personale și de a genera materiale de pe Site-uri, așa cum au fost proiectate și prevăzute conform descrierilor din documentația relevantă de pe Site-uri. Utilizatorii recunosc că DDI nu va fi responsabilă sau învinovățită pentru niciuna din problemele de performanță sau operaționale apărute ca urmare a nerespectării specificațiilor tehnice publicate necesare pentru accesul la Site-uri. DDI nu va fi responsabilă sau învinovățită pentru nerespectarea obligațiilor privind performanța sau funcționarea din cauza problemelor tehnice sau de design ale rețelei electronice care compromit accesul utilizatorilor la internetul public.

Nici Software-ul, nici ecranele Software-ului, nici copiile pe hârtie generate din Software nu pot fi utilizate de sau dezvăluite terțelor părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în legătură cu solicitări ale autorităților de reglementare sau guvernamentale.

Exceptând cazurile autorizate în mod expres prin prezenta, utilizatorii nu vor: (i) copia, integral sau parțial, Software-ul; (ii) aplica ingineria inversă sau asamblarea inversă și nu vor accesa Software-ul cu intenția de a-l „pirata”, integral sau parțial; (iii) distribui, comercializa, închiria, da în leasing, oferi acces la sau transfera Software-ul unor terțe părți; și nu vor (iv) modifica Software-ul, exceptând cazurile în care se prevede altfel. Prin prezenta nu se acordă nicio licență, niciun drept și niciun interes asupra vreunei mărci comerciale, denumiri comerciale sau mărci de serviciu aparținând DDI.

Pentru informații suplimentare, citiți Termenii și condițiile acordului de utilizare DDI

Corectarea/Actualizarea/Ștergerea/Dezactivarea informațiilor de identificare personală

În cazul în care informațiile de identificare personală ale unui utilizator se modifică sau în cazul în care un utilizator nu mai dorește serviciul nostru, oferim o modalitateAdministratorilor clienților de a accesa, corecta, actualiza sau șterge/dezactiva informațiile de identificare personală ale utilizatorului. DDI nu poate îndeplini solicitările privind drepturile asupra datelor pentru utilizatorii Clientului, deoarece Clienții sunt Operatori de date pentru datele respective. În calitate de Persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor, DDI poate să acționeze numai în urma instrucțiunilor directe din partea Operatorului de date (Clienții noștri). Utilizatorii individuali care doresc să își exercite solicitările individuale privind drepturile asupra datelor vor fi trimiși către organizația Clientului.

Păstrarea datelor

Vom păstra datele dvs. atât timp cât contul dvs. este activ sau cât este necesar pentru a vă furniza servicii, inclusiv normalizare statistică, pe o perioadă de maximum 5 ani de la ultima activitate a utilizatorului. Vom păstra și vom utiliza informațiile dvs. în format anonimizat în scopuri de cercetare și după cum este necesar pentru a ne respecta obligațiile legale, a soluționa litigii și a ne pune în aplicare contractele.

Experiențe de realitate virtuală

DDI utilizează căști de realitate virtuală pentru diverse experiențe VR. Astfel de experiențe și căști colectează date suplimentare care nu se încadrează în norma proceselor generale ale DDI. Aceste date includ, dar nu se limitează la: captarea vocii, date privind mișcarea, pulsul și răspunsul galvanic al pielii.

Transfer sau Cesiune

Transferul sau Cesiunea cu privire la Transferurile de activități comerciale sau Faliment. În cazul unei fuziuni, achiziții, reorganizări, al unui faliment sau al altui tip de vânzare integrală sau parțială a activelor noastre, orice informații ale utilizatorilor deținute sau controlate de noi pot face parte din activele transferate părților terțe. Ne rezervăm dreptul, ca parte a acestui tip de tranzacție, să transferăm sau să cesionăm unor părți terțe informațiile dvs. cu caracter personal și alte informații pe care le-am colectat de la utilizatorii Serviciilor. Cu toate acestea, datele colectate de pe anumite Site-uri aparțin organizațiilor clienților noștri și nu vor fi considerate active care să poată fi transferate fără consimțământ prealabil. Cu excepția măsurii impuse de un faliment sau de altă instanță sau în cazul în care ați convenit altfel, utilizarea și dezvăluirea tuturor informațiilor transferate ale utilizatorilor vor fi supuse prezentei Politici. Totuși, orice informații pe care le trimiteți sau care sunt colectate după acest tip de transfer pot fi supuse unei noi politici de confidențialitate adoptate de entitatea succesoare.

Modificările Politicii de confidențialitate

Ocazional vom actualiza prezenta Politică de confidențialitate. După actualizare, vom posta modificările pe Site-uri și în alte locuri considerate adecvate, pentru ca utilizatorii noștri să fie mereu la curent cu informațiile pe care le colectăm, cu modul în care le utilizăm și cu condițiile în care le distribuim sau dezvăluim, dacă este cazul.

Dacă intenționăm să utilizăm informațiile de identificare personală ale utilizatorilor într-un alt mod decât cele prevăzute în momentul colectării, vom informa utilizatorii postând o notificare pe Site-uri timp de 30 de zile sau trimițându-le utilizatorilor un e-mail înainte de aplicarea modificării.

Protecția informațiilor despre copii

Site-urile nu postează conținut și nu colectează date care vizează copiii.

Soluționarea plângerilor

Conform Principiilor Scutului de confidențialitate, DDI se angajează să soluționeze plângerile referitoare la colectarea sau utilizarea de către noi a informațiilor dvs. personale. Persoanele din UE și din Elveția care doresc să adreseze întrebări sau reclamații cu privire la politica noastră privind Scutul de confidențialitate, trebuie să contacteze mai întâi DDI la: DataProtectionOfficer@ddiworld.com, telefonic la +1-412-376-5803 sau prin poștă la:

În atenția: Responsabilului cu protecția datelor DDI
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017

Pentru reclamații din partea persoanelor vizate din UE și din Elveția, care nu pot fi rezolvate direct cu DDI, DDI a ales să coopereze cu autoritățile de protecție a datelor din UE (DPA) și, respectiv, cu Comisarul federal pentru protecția datelor și a informațiilor din Elveția (FDPIC) și să respecte informațiile și sfaturile pe care le pot furniza DPA și FDPIC cu privire la astfel de reclamații nerezolvate (așa cum se descrie în continuare în Principiile Scutului de confidențialitate). Vă rugăm să ne contactați pentru a vă direcționa către persoanele de contact DPA sau FDPIC relevante.

Dacă reclamația dvs. legată de Scutul de confidențialitate nu poate fi rezolvată prin canalele de mai sus, în anumite condiții, puteți recurge la arbitrajul obligatoriu pentru anumite reclamații rămase nerezolvate prin alte mecanisme de recurs. Consultați Anexa 1 a Scutului de confidențialitate la https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction .

Informații de contact

Pentru întrebări sau preocupări legate de prezenta Politică, vă rugăm să contactați DataSecurityOffice@ddiworld.com .

În atenția: Responsabilului cu protecția datelor DDI
Development Dimensions International
1225 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
+1-412-376-5803

RESTUL PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE SE APLICĂ SITE-URILOR WEB CORPORATIVE ALE DDI CARE UTILIZEAZĂ DOMENIILE DE NIVEL SUPERIOR DDIWORLD.COM ȘI DDI.COM (NUMITE ÎN CONTINUARE „SITE-URI DE INTERNET”). PUTEȚI ALEGE SĂ NU MAI CITIȚI ÎN CONTINUARE DACĂ NU AȚI ACCESAT UNUL DINTRE SITE-URILE DE INTERNET ALE DDI.

Consimțământul pentru marketing

Prin trimiterea formularului de contact, descărcarea formularelor de conținut sau a tuturor celorlalte formulare accesibile de pe Site-urile noastre publice de internet, utilizatorii sunt de acord ca DDI să le trimită e-mailuri, să le colecteze datele cu caracter personal și să prelucreze informațiile respective în furnizarea de servicii și în scopuri de marketing și cercetare. Împreună cu fiecare formular este oferit un link care informează utilizatorii despre drepturile lor și modurile în care le vor fi utilizate datele, conform prevederilor Politicii de confidențialitate a datelor DDI. Utilizatorii au dreptul să își revoce oricând consimțământul.

Candidarea la Oportunități de carieră printr-un furnizor terț

Angajăm un furnizor terț de software de recrutare bazat pe cloud pentru a permite persoanelor interesate să candideze sau să fie luate în considerare pentru o Oportunitate de carieră la DDI.

Ne puteți contacta sau puteți trimite un formular de solicitare pentru date la https://www.ddiworld.com/gdpr/data-request-form-individual pentru a solicita eliminarea informațiilor dvs. din bazele noastre de date.

Profiluri

Informațiile furnizate de utilizatorii Site-urilor sunt stocate într-un profil de utilizator. Informațiile colectate ulterior asociate acelui profil de utilizator prin intermediul cookie-urilor, al fișierelor jurnal și/sau al terțelor părți sunt corelate cu profilul pentru a îmbunătăți conținutul site-ului pentru utilizator. Acest profil este utilizat pentru a personaliza vizita utilizatorului pe Site-uri și a direcționa conținut pertinent spre acesta.

Achiziționăm date de marketing terță parte și le adăugăm în baza noastră de date cu utilizatori existenți pentru o mai bună direcționare a publicității noastre și pentru furnizarea de informații pertinente care credem că i-ar interesa pe utilizatori. Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți sau a actualiza o copie a profilului utilizatorilor individuali. Aceste date de marketing cumulate sunt, prin urmare, corelate cu profilul utilizatorilor.

Widgeturi

Widgeturile acceptă funcții care necesită dezvăluirea de către dvs. a anumitor informații de identificare personală în urma acordului de participare al utilizatorului. Aceste informații sunt colectate prin diferite metode, cum ar fi formulare, sondaje, concursuri, forumuri, abonarea sau dezabonarea de la liste de distribuție prin e-mail și corectarea sau actualizarea informațiilor de identificare personală, și sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate.

Bloguri, camere de chat, panouri de mesaje și forumuri publice

Dacă postați online informații personale accesibile public, puteți primi mesaje nesolicitate de la alte părți. Rețineți că, oricând dezvăluiți voluntar informații personale online, de exemplu, pe bloguri, panouri de mesaje, prin e-mail sau în camere de chat, informațiile respective pot fi colectate și utilizate de alte persoane.

Nu suntem responsabili pentru informațiile de identificare personală pe care alegeți să le trimiteți pe aceste forumuri. Pentru a solicita eliminarea informațiilor dvs. personale de pe blogul nostru sau de pe forumul comunității noastre, contactați-ne la DataProtectionOfficer@ddiworld.com . În anumite situații, nu vom putea elimina informațiile dvs. personale, caz în care vă vom informa dacă nu putem face acest lucru și de ce.

Funcții de pe rețelele sociale

Site-ul nostru web conține Funcții de pe rețelele sociale, cum ar fi butoane de pe Facebook, Twitter și LinkedIn. Aceste site-uri vă colectează adresa IP și pagina pe care o accesați de pe site-ul nostru și pot seta un cookie pentru a activa Funcția pentru funcționare corectă. Funcțiile de pe rețelele sociale sunt găzduite de o terță parte sau direct pe Site-ul nostru. Interacțiunile dvs. cu aceste Funcții sunt reglementate de politica de confidențialitate a companiei care le oferă.

Mărturiile clienților

Pe site-ul nostru web postăm mărturiile clienților, care pot conține informații personale. Înainte de a posta o mărturie, obținem consimțământul clientului prin e-mail privind publicarea numelui său împreună cu mărturia. Dacă doriți ca informațiile dvs. personale să fie eliminate din această secțiune a site-ului nostru, vă rugăm să ne contactați la DataProtectionOfficer@ddiworld.com .

Utilizarea informațiilor

Vizitatorii site-ului furnizează informații personale în mod voluntar prin mijloace vizibile de introducere sau colectare a datelor. Informațiile personale devin disponibile pentru DDI numai dacă le trimiteți în mod voluntar. Odată ce DDI primește astfel de informații, acestea sunt trimise departamentului DDI care este în măsură să răspundă solicitării sau comentariului dvs. Nu închiriem, nu vindem și nu facem schimb de informații legate de dvs. cu terțe părți, cu excepția cazului în care prezenta Politică de confidențialitate prevede altfel.

DDI poate utiliza aceste informații și pentru a trimite notificări legate de evenimente și de produse și servicii noi. DDI utilizează informațiile colectate pentru a îmbunătăți conținutul Site-ului nostru web, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile existente și pentru a comunica mai eficient cu dvs. Cu toate acestea, în ciuda tuturor eforturilor, comunicările prin internet și e-mail nu sunt niciodată 100 % confidențiale și este posibil ca informațiile transmise nouă să fie citite sau preluate de alte părți. Nu dezvăluim și nu distribuim informațiile dvs. în alte scopuri decât cele prevăzute.

Cookie-urile din chatul serviciului de asistență online pentru clienți

Furnizorul nostru terță parte de servicii de chat pentru asistență online pentru clienți utilizează cookie-uri pentru a corela informațiile din profil (trimise de persoane către DDI) cu sesiunile de chat gestionate de reprezentanții clienților DDI (operatori). În urma setării unui cookie, nu este necesar ca utilizatorii să introducă informațiile de profil de mai multe ori, economisind astfel timp în sesiunea de chat. Pentru a ajuta utilizatorul prin intermediul serviciului de asistență pentru clienți, sunt colectate și alte informații statistice despre utilizarea Site-urilor noastre web.

Cookie-urile din motoarele de căutare

Furnizorul nostru de servicii comerciale terță parte utilizează cookie-uri pentru a corela vizitele pe site-ul nostru cu clicurile contorizate din anunțurile sponsorizate cu plată pe clic plasate de DDI pe site-urile motoarelor de căutare externe. Acestea funcționează prin plasarea unui cookie pe computerul utilizatorului atunci când acesta face clic pe unul dintre anunțurile noastre sponsorizate cu plată pe clic. Apoi, dacă utilizatorul accesează una dintre paginile de conversie desemnate ale DDI, cookie-ul se conectează la pagina noastră web. După efectuarea asocierii, furnizorul de servicii comerciale terță parte înregistrează o conversie reușită pentru DDI.

Unii dintre furnizorii noștri de servicii comerciale terță parte (de exemplu, servicii de analiză a traficului cumulat precum Google Analytics, motoare de căutare și chatul de asistență în timp real) utilizează cookie-uri pe site-ul nostru. Nu avem acces la aceste cookie-uri sau control asupra acestora.

Prezenta Politică de confidențialitate acoperă utilizarea cookie-urilor de către Site-uri și nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către terțe părți.

Tehnologii de urmărire

DDI și partenerii noștri de marketing utilizează tehnologii precum cookie-urile sau tehnologii similare pe unele dintre site-urile noastre. Aceste tehnologii sunt utilizate pentru analiza tendințelor, stocarea numelui de utilizator și a parolei astfel încât să nu fiți nevoit să le introduceți la fiecare vizită pe site, administrarea site-ului, urmărirea acțiunilor utilizatorilor pe site și adunarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori. Putem primi rapoarte bazate pe utilizarea acestor tehnologii de la aceste companii în format individual și/sau cumulat.

Stocare locală – Cookie-urile HTML 5/flash

Terțele părți cu care încheiem parteneriate pentru a furniza anumite funcții pe site-ul nostru sau pentru a difuza publicitate pe baza activității dvs. de navigare pe web utilizează tehnologii LSO (obiecte distribuite local), precum HTML5, pentru a colecta și a stoca informații. Diferite browsere pot oferi propriile instrumente de gestionare pentru eliminarea obiectelor distribuite local HTML5.

Publicitate

Utilizăm o rețea publicitară terță parte pentru a difuza publicitate pe Site-ul nostru web sau pentru a gestiona publicitatea noastră pe alte site-uri. Partenerul nostru terță parte poate utiliza tehnologii precum cookie-urile pentru a aduna informații despre activitățile dvs. pe acest site și pe alte site-uri cu scopul de a vă oferi publicitate pe baza activităților dvs. de navigare și a intereselor dvs. Dacă nu doriți ca aceste informații să fie folosite pentru a vă difuza anunțuri bazate pe interese, puteți renunța făcând clic aici (sau, dacă sunteți în Uniunea Europeană, făcând clic aici). Rețineți că, prin această operație, nu renunțați la difuzarea tuturor anunțurilor; veți primi în continuare anunțuri generice.

Abonările la buletinul informativ

Furnizorul terță parte de servicii de publicare a buletinului informativ DDI pentru gestionarea abonamentelor la buletinul informativ prin e-mail colectează și stochează informații despre vizitatori într-un mod sigur și confidențial, în numele DDI. Aceste informații includ, însă fără a se limita la, liste de adrese de e-mail, articole, răspunsuri la sondaje, scrisori și statistici privind utilizarea.

Aceste informații sunt deținute de DDI și nu pot fi accesate de alte terțe părți. Dacă nu mai doriți să primiți buletinul nostru informativ, vă puteți dezabona urmând instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare comunicare.

Chatul serviciului de asistență online pentru clienți

Furnizorul terță parte de servicii de chat pentru asistență online pentru clienți al DDI colectează și stochează informații despre utilizatori într-un mod sigur și confidențial în numele DDI pentru a gestiona sesiunile de chat online.

Dacă utilizează această funcție, utilizatorilor li se va solicita să își introducă numele în orice format sau cu orice detalii doresc. În timpul chatului, utilizatorii participă la o sesiune de întrebări și răspunsuri în timp real cu un operator DDI. Furnizorul nostru terță parte de servicii de chat pentru asistență online pentru clienți păstrează transcrieri ale dialogului din aceste chaturi. După închiderea chatului, utilizatorilor li se poate cere să completeze un sondaj de ieșire pentru a obține feedback valoros despre serviciul DDI. Completarea sondajului de ieșire este voluntară. Sondajele pot solicita informații de contact și informații demografice. De asemenea, sunt colectate date din informațiile cumulate de urmărire din cookie-uri. Furnizorul nostru terță parte de servicii de chat pentru asistență online pentru clienți utilizează informațiile pe care le colectează pentru a îmbunătăți serviciile pe care le furnizează companiei DDI. Nu sunt dezvăluite informații altor terțe părți.

Sondaje online

Furnizorul terță parte de servicii de sondaje online al DDI colectează și stochează informații despre utilizatori într-un mod sigur și confidențial în numele DDI pentru a gestiona sondajele online. Acest furnizor permite DDI să creeze sondaje și chestionare pentru a le distribui potențialilor respondenți.

Furnizorul nostru terță parte de servicii de sondaje online păstrează informații despre respondenți care pot include informații despre participanții la sondajele DDI și alte informații demografice și date utile pentru DDI. Furnizorul nostru terță parte de servicii de sondaje online utilizează informațiile pe care le colectează pentru a îmbunătăți serviciile pe care le furnizează companiei DDI. Nu sunt dezvăluite informații altor terțe părți.

Talk to an Expert: ro-ro
* Denotes required field
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Consent to DDI Marketing *

Consimt ca DDI să îmi colecteze și prelucreze datele personale în furnizarea de servicii către mine și în scopuri de marketing și de cercetare. Îmi cunosc drepturile și înțeleg modurile în care vor fi utilizate datele mele, conform prevederilor Politicii de confidențialitate a datelor DDI. Înțeleg că am dreptul să îmi revoc oricând consimțământul.

Enter security code:
 Security code